Γεώργιος Σιάσος
Φαρμακοποιός // Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΦΑΡ ΣΠΕ //
Πρόεδρος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Δημήτριος Ανδριανόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Γενικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νικης //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Αθανάσιος Μουχτής
Γενικός Διευθυντής ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa

Ανδρέας Θανόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.Π.Ε. //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Κωνσταντίνος Δούνας
Διευθύνων Σύμβουλος Logiscoop Pansyfa AEE