Γεώργιος Σιάσος
Φαρμακοποιός // Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΦΑΡ ΣΠΕ //
Πρόεδρος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Κωνσταντίνος Δούνας
Διευθύνων Σύμβουλος Logiscoop Pansyfa AEE
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Ελένη Αλειφέρη
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ

Δημήτριος Ανδριανόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Ανδρέας Θανόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.Π.Ε. //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Ιωάννης Κόσκορος
Εμπορικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Θεόδωρος Ντρίνιας
Γενικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ. ΑΧΑΙΑΣ //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

Παναγιώτης Μαγκάς
Γενικός Διευθυντής ΣΥ.ΦΑ. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ //
Μέλος Δ.Σ. Logiscoop Pansyfa AEE

καταστατικο

Δείτε το καταστατικό της εταιρείας

ΕΔΩ