Ιστορικό

 • 1981:

  Ιδρύεται η Ο.Σ.Φ.Ε. (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος) δηλαδή το όργανο μέσα από το οποίο οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών Ελλάδος επιτυγχάνουν την ενιαία έκφραση τους και χαράσσουν την κοινή στρατηγική τους.

 • 1997:

  Η Ο.Σ.Φ.Ε. ιδρύει την Πανελλήνια Συνεταιριστική Φαρμακοποιών (ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ.) με στόχο το συντονισμό των αγορών όλων των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών της ελληνικής επικράτειας και την προμήθειά τους με παραφαρμακευτικά προϊόντα αλλά και την ανάπτυξη μη φαρμακευτικών προϊόντων συνεταιριστικής ετικέτας.

 • 2013:

  Με πρωτοβουλία της Ο.Σ.Φ.Ε. ιδρύεται η LOGISCOOP για να εξυπηρετήσει τη λειτουργία της ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ. με υπηρεσίες sales & promotion και υπηρεσίες 3PL Logistics προς την φαρμακοβιομηχανία.

 • 2014:

  H Logiscoop Pansyfa αναλαμβάνει τον συντονισμό της πιλοτικής φάσης του προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από την Ο.Σ.Φ.Ε. σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και αφορά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανίχνευση αδιάγνωστων ατόμων σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Το πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ συμβάλλει στη θεσμοθέτηση του φαρμακείου της κοινότητας ως μέρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το 2017.

 • 2016:

  Η LOGISCOOP απορροφά την ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ. και δημιουργείται η νέα εταιρία με όνομα LOGISCOOP PANSYFA AEE. Αντικείμενό της είναι η αποθήκευση, η διανομή και η εμπορία φαρμακευτικών & παραφαρμακευτικών προϊόντων, οι υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών φαρμακείου καθώς και η δημιουργία προϊόντων Συνεταιριστικής Ετικέτας (ανάθεση παραγωγής ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων private label και κατοχή Αδείας Κυκλοφορίας φαρμάκων).

 • 2018:

  Η Ο.Σ.Φ.Ε. και οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών Ελλάδος, συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα στην αγορά και στον επικείμενο ρόλο του φαρμακείου της κοινότητας, αποφάσισαν την απόσυρση της LOGISCOOP PANSYFA από τις απευθείας δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής (ανάθεση 3PL). Η δραστηριότητα της εταιρίας εστιάζεται στην περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων Συνεταιριστικής Ετικέτας καθώς και στην υλοποίηση των Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας του προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ, που εκπονείται από την Ο.Σ.Φ.Ε.

  H Logiscoop Pansyfa συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ σε πανελλαδικό επίπεδο. Το πρόγραμμα συντονίζουν τοπικά οι Συνεταιρισμοί των Φαρμακοποιών και διεκπεραιώνουν οι συνεταιρισμένοι φαρμακοποιοί της χώρας.