Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Οι υπηρεσίες προαγωγής της υγείας, πρόληψης της νόσου και διαχείρισης της φαρμακοθεραπείας τοποθετούνται σταδιακά στο κάδρο των δραστηριοτήτων του φαρμακείου της κοινότητας ενισχύοντας τον πυρήνα της δραστηριότητας του που είναι η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς. Καθώς λοιπόν οι επαγγελματικές ανάγκες των φαρμακοποιών πληθαίνουν, οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, σταδιακά, δημιουργούν εκείνες τις υποδομές που θα τους επιτρέψουν να ικανοποιήσουν τις διευρυμένες αυτές ανάγκες των μελών τους, ενισχύοντας με την σειρά τους τον πυρήνα της δικής τους δραστηριότητας τους που είναι η διανομή φαρμάκων.

Η Ο.Σ.Φ.Ε., προκειμένου να στηρίξει τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών και κατ’ επέκταση να στηρίξει τους φαρμακοποιούς μέλη των ΣΥ.ΦΑ. στο νέο διευρυμένο ρόλο τους, σχεδίασε το Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών ΑΡΕΤΑΙΟΣ, για τη συγκρότηση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δρομολόγηση των δράσεων στο πεδίο των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Η Logiscoop Pansyfa αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού.

 

Σύντομο ιστορικό :

• 2014 : Η Ο.Σ.Φ.Ε. σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, σχεδιάζει το πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ. Σκοποί του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους παράγοντες κινδύνου, η ανίχνευση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και η ανίχνευση αδιάγνωστων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται από την Ο.Σ.Φ.Ε. H Logiscoop Pansyfa αναλαμβάνει τον συντονισμό της πιλοτικής φάσης του προγράμματος στις περιοχές της Καρδίτσας και της Σάμου. Πέρα από τους επιστημονικούς φορείς που συνέβαλλαν στον σχεδιασμό του προγράμματος, ενεργή ήταν και η συμμετοχή της Περιφέρειας του νομού Καρδίτσας και του Δήμου Καρδίτσας.

• 2017: Τον Ιούλιο 2017, το φαρμακείο θεσμοθετείται ως μέρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην επιτυχία των μελών της εκπροσώπησης του κλάδου, ιδιαίτερη συμβολή είχε το πρόγραμμα Αρεταίος.

• 2018: H Logiscoop Pansyfa συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ σε πανελλαδικό επίπεδο. Το πρόγραμμα συντονίζουν τοπικά οι Συνεταιρισμοί των Φαρμακοποιών και διεκπεραιώνουν οι συνεταιρισμένοι φαρμακοποιοί της χώρας.

Η δράση έλαβε χώρα σε web περιβάλλον, συμμετείχαν 617 φαρμακεία ενώ συλλέχθηκαν στοιχεία από 13.700 ερωτηματολόγια, πρωτοφανής αριθμός δεδομένων για την εκπόνηση μελετών στον τομέα της υγείας.

Είναι η πρώτη φορά στην χώρα μας που πραγματοποιήθηκε δράση για την πρόληψη νόσου με την συμμετοχή/συνεργασία ιατρών, φαρμακοποιών και πολιτειακών φορέων. Τα αποτελέσματα της δράσης αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν, παρουσία της πολιτείας, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. 

• 2020: H Ο.Σ.Φ.Ε. σε συνεργασία με τη Logiscoop Pansyfa σχεδιάζει και προετοιμάζει την υλοποίηση νέων δράσεων/ υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι δράσεις αυτές βασίζονται στα διεθνή πρωτόκολλα, στις κατευθύνσεις των κρατικών φορέων υγείας και στη συνεργασία της ιατρικής κοινότητας.

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια του ΑΡΕΤΑΙΟΥ έχουν οι άνθρωποι του, αυτοί που εργάζονται για να επιτευχθεί ο σκοπός του και στην προσπάθεια αυτή έχουν ως εργαλεία δύο τεχνολογικούς βραχίονες, την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Aretaios EDU και την ενιαία πλατφόρμα υπηρεσιών Aretaios HEALTH.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του ΑΡΕΤΑΙΟΣ Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών.