Για θέματα Φαρμακοεπαγρύπνησης καλέστε στο: 2108045712

Για επικοινωνία 24/7 καλέστε στο: 6972093996Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να έχετε διαθέσιμες είναι:

  • όνομα φαρμάκου (TELARIX TABS / HELPOSOL CREAM)
  • πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
  • τυχόν ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή

 

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του κάθε φαρμάκου. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040337 Ιστότοπος: http://www.eof.gr , συμπληρώνοντας την κίτρινη κάρτα https://www.kitrinikarta.gr/ 

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών βοηθάτε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.