Προφίλ

Η LΟGISCOOP PANSYFA συντονίζει τις δραστηριότητες εκείνες που από κοινού έχουν αποφασίσει οι Συνεταιρισμοί των Φαρμακοποιών οι οποίοι είναι ταυτόχρονα, βασικοί πελάτες, αποκλειστικοί μέτοχοι και Διοίκηση.

Οι Συνεταιρισμοί των Φαρμακοποιών που μετέχουν στη LOGISCOOP PANSYFA εκπροσωπούν το 45% της διακίνησης του φαρμάκου στο χώρο των φαρμακείων της κοινότητας. Με αριθμούς, η συνολική δύναμη της συνεταιριστικής δραστηριότητας αποτυπώνεται ως εξής:

 • 24 Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών και 43 αποθήκες σε όλη την επικράτεια
 • 5.400 φαρμακεία που συμμετέχουν στους κατά τόπου Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών
 • 7.700 φαρμακεία (μέλη και μη) που εξυπηρετούνται καθημερινά
 • 23.100 παραδόσεις την ημέρα
 • 280 οχήματα
 • 1.500 εργαζόμενοι

Το όραμα μας


Να είμαστε η εταιρεία που με επιτυχία θα υλοποιεί την ενιαία επιχειρηματική στρατηγική όπως αυτή συμφωνείται από τους Συνεταιρισμούς των Φαρμακοποιών και εκφράζεται από την Ο.Σ.Φ.Ε.

Σκοπός μας είναι μέσα από τη δράση μας, το φαρμακείο να αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτοβάθμιας υγείας, παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας, με την άριστη συνεργασία των Φορέων Υγείας (ιατρών – φαρμακοποιών).

Επιπλέον, σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των κρατικών πόρων για την προάσπιση της υγείας των πολιτών, της κοινωνικής ευημερίας και των ανθρωπίνων αξιών.

Οι αξίες μας


 • Προσανατολισμός στις ανάγκες των πελατών στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας
 • Διαφάνεια και αξιοπιστία στις συνεργασίες
 • Προσήλωση στους στόχους
 • Ακεραιότητα
 • Ομαδικό πνεύμα