Επικαιροποιημένες Οδηγίες και διευκρινίσεις για την διενέργεια των rapid tests στα φαρμακεία
November 16, 2021
Συνέντευξη του νέου προέδρου της ΟΣΦΕ, Βασίλη Μπιρλιράκη, στον Φαρμακευτικό κόσμο
December 21, 2021