Οι Άνθρωποί μας

Βασικό κεφάλαιο στην πορεία της Logiscoop Pansyfa είναι οι άνθρωποί της. Καθημερινά ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υπηρετήσουν το όραμά της με σεβασμό στις αξίες που πρεσβεύει.

Η Logiscoop Pansyfa αναγνωρίζει την σημασία των ικανοτήτων των ανθρώπων της, γι’ αυτό στηρίζει τις ανάγκες τους στα πλαίσια ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την ελευθερία και την προσωπικότητα.