Τηλέφωνα

+30 210 9645223 ,
+30 210 9605250

Fax

+30 210 9607482

Οδός

Γούναρη 219 & Τυρταίου 37
Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674
Αττική