Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
July 30, 2021
Webinar «Δοκιμασία ταχέως ελέγχου αντιγόνου COVID-19 (Rapid test) στα κοινοτικά φαρμακεία» από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών ΑΡΕΤΑΙΟΣ και τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ
September 16, 2021