Για παράπονα ποιότητας σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Στα τηλέφωνα 210 9645223 / 210 9605250 ή με email στο info@logiscoop.gr


Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα όλα τα στοιχεία του προϊόντος για το οποίο θέλετε να κάνετε μια αναφορά.